Historie

Mikuláška nadílka 2022

Dne 10.12.2022 proběhla Mikuláška nadílka v místní sokolovně . K mikuláši se přidali dva andělé a dva čerti. Při vztupu do sálu vše utichlo , bylo jen slyšet cinkání řetězu . Anděl vyvolával postupně děti ze seznamu. Po odříkání básničky mikulášovi dostali od andělů balíček plný sladkého překvapení . Nebyl ani jediný hříšník čerti si nikoho neodnesli sebou do pekla . Účast byla hojná 25 děti .

Brigáda na Mikuláškou nadílku

Dne 10.12.2022 proběhla v místní sokolovně příprava na Mikuláškou nadílku. Sraz byl ve 12:30 hodin . Na přípravu se podíleli všichni členové i Mladí Hasiči . Všem za pomoc k přípravě sálu děkujeme .

Pietní akt

Dne 7.12.2022 v 15 hodin uctila výjezdová jednotka minutou ticha památku zesnulého kolegy dobrovolného hasiče z jednotky Skalice u České Lípy, Ing. Jana Dvořáka, který 30.listopadu tragicky zahynul při zásahu u požáru domu v Libereckém kraji.Čest jeho památce!

Brigáda - odstranění křovin na hrázi nádrže

Dne 28.10.2022 proběhla brigáda na odstranění křovin na hrázi nádrže. Využili jsme že nádrž je stále prázdná a mohli jsme křoviny spálit na dně nádrže .

Brigáda na opravu čapu

Dne 1.10.2022 proběhla brigáda na opravu čapu u naší hasičské nádrže. Jednalo se o úplné vypuštění nádrže následně demontáž čapu . Při této příležitosti jsme zároveň vyvapnili celé dno nádrže . Momentálně čekáme na dodání nového čapu .

Zprůchodnění vtoku do rybníka

Dne 21.8.2022 jsme se pokusili o zprůchodnění vtokové roury , která napájí náš místní skomelský rybník (Pancák). Po vpuštěni čisticího zařízení jménem krtek, se dostáváme na délku 30 metrů a dále to bohužel nejde. Je zde pevná překážka - asi propadlá roura,kámen či něco jiného. O dalším řešení se bude dále jednat .

Technická Pomoc č.11

Dne 21.8.2022 nás kontaktovala obec z důvodu vyčištění vodojemu . Při přívalových dešťích byla kontaminovaná studna s pitnou vodou vodou dešťovou . Následovala spolupráce s firmou Revos , kde proběhlo odčerpání a mytí vodojemů. Vše proběhlo v pořádku a nyní se již vodojem plní pitnou nezávadnou vodou.

Technická pomoc č.10

Dne 20.8.2022 z důvodu nepřetržitého deště nás opět vysílá kopis na stejné místo jako v předchozí události z důvodu zvýšení hladiny vody. Po dojetí na místo události a zhlédnutí situace se rozhodujeme postavit hráz přímo u obydlí a tím odklonit vodu . Po ukončení práce se nadále hlásíme kopisu , že jedeme prověřit další místa , popřípadě je vyčistit od nánosů větví a dalších překážek . Při průzkumu na dalším potoku jsme našli zahražené místo plachtou u lávky (černá stavba) , které bránilo proudu vody . Velitel zásahu nařídil odstranit plachtu z důvodu nebezpečí stržení lávky a následné škodě na cizím majetku (majetek povodí). Bohužel , překážka nejde jen tak vytáhnout v důsledku množství vody na ní tlačící, následuje nařezání plachty a vytažení pomocí popruhů a vozidla.Následuje kontrola dalších propustek v obci , jejich vyčištění roštu od nánosů listí .

Technická Pomoc č.9

Dne 20.8.2022 po dlouhodobém období extrémního sucha se západními Čechy prohnaly silné bouře. V důsledku toho se rozvodnil potok ze svého koryta. Po příjezdu na místo obhlížíme situaci a rozhodujeme se , že postavíme vyvýšený val kolem potoka , aby voda zůstala v korytě a nerozlila sevíce do okolí a nezaplavila barák. Nadále čistíme průchod koryta od větví a jiných naplavenin.Toto rozhodnutí se zdá úspěšné , pokud voda nadále nebude stoupat. Po ukončení této činnosti se přesouváme na vyčištění propustek nad obec .

Výměna pneumatik na Růže

Dne 10.8.2022 proběhlo v pneuservisu ve Zbiroze obutí naší Tatry Růži na nové pneumatiky. Od 1. 11. 2021 bude možné užít při jízdě na pozemních komunikacích v období stanoveném §40a zákona o silničním provozu pouze vozidla vybavená zimními pneumatikami (nejméně s označením M+S). Většina nových vozidel a pneumatik tyto podmínky splňuje a není potřeba žádného zásahu a investice. Problematická jsou starší vozidla typu TATRA 138, TATRA 148 a ŠKODA 706 RTHP. U těchto typů vozidel jsou v technickém průkazu uvedeny pouze pneumatiky diagonální, které ovšem výše uvedenou podmínku nesplňují. Na vozidla je tedy nutné použít pneumatiky radiální.