Historie

Mezinárodní den dětí

Dne 2.6.2018 jsme připravili soutěžní procházku přírodou, kde děti plnily různé soutěže od chůze po chůdách, střílení ze vzduchovky, skákání v pytli a nechybělo ani poznávání hasičských věcí . Celá naučnáztezka byla zakončena ukázkou techniky a stříkání z lafety na Tatře . Na samý závěr celého programu bylo opékání špekáčků nad ohněm a odměnění dětí za splnění úkolů . Tímto by jsme chtěli poděkovat panu Jelínkovi za věnování píšťalek .

Mezinárodní den dětí - příprava

Dne 2.6.2018v 09:00 jsme se sešli u hasičské zbrojnice abychom připravili soutěže a stezku lesem pro děti.

Technická pomoc

Dne 24.05.2018 ve 20:40 byla naše jednotka vyslaná na TECHNICKOU POMOC,ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ v obci Skomelno . Jednalo se o stavění hráze z pytlů písku , aby voda nevnikla do blízkého obydlí z rozvodněného potoka . Nadále jsme projížděli obcí a odstraňovali ucpané vstupy do kanalizace od větví a listí , aby voda mohla odtékat a nevznikly další škody na majetku.

Údržba naší Tatry

Dne 14 . 5 . 2018 jsme se sešli v 08:00 hodin v místní hasičárně , kde jsme důkladně promazali současti naší Tatry . Pak na řadu přišla výměna motorového oleje a těsnění pod hrnečkama . Po výměně oleje a po projetí Tatry jsme přišli na jednu závadu - na dvě prasklé přepadové trubičky od nafty. Výměna nebyla jednoduchá, kvůli přístupu k prasklým trubičkám, ale přesto se nám ji podařilo opravit . Celá údržba trvala do 15 :00 hod. Tatra může sloužit vesele dál.

Technická výpomoc - zalévání lesních školek

Dne 1-2.5.2018 jsme byli požádaniFořtem na zalévání lesních školek z důvodu velkého sucha.

Májka 2018

Dne 30.4.2018 ve spolupráci s TJ Sokol Skomelno jsme společně postavili májku . Nadále se opékali špekáčky a přitom se vyhlížely na nebi čarodějnice. Májka se hlídalado časných ranních hodin a čarodějnice nepřiletěly.

Příprava Májky

Dne 29.4.2018 jsme společně s TJ Sokol Skomelno přivezli májku která se posléze připravila před místní sokolovnou.

Zalejvání lesních školek

Dne 25.4.-26.4.2018 jsme byli požádáni o zalévání lesních školek v období sucha . Tato spoluprace s firmou Colloredo Mannsfeld již pokračuje několikátý rok.

RŮŽA a STK

Dne 18.4.2018 jsme absolhovali každoroční STK s naší TATROU 148 CAS 32 . STK dopadlo velice dobře , žádné závady nebyli zjištěny .

Školení Strojníků

Dne 15.4.2018 proběhlo školen strojníků v Rokycanech u HZS. Dva členové naší jednotky se zúčastnili a to Ladislav Jelínek a Vladimír Štrunc, s naší technikou TATRA 148 CAS 32