Historie

Renovace vw

Renovace Štefana se blíží k zdárnému konci. Nově nastříkané plasty se začínají montovat zpět do vozu.

Výroční schůze sdh

Dne 16.1.2016 proběhla v místním pohostinství členska výroční schůze sdh Skomelna

Oprava- renovace VW Štefana

Dne 14.1.2016.Jsme uspořádali brigádu na dodělání Štefana.Bylo potřeba vyvařit podlahua následně ošetřit zinkovou barvou.Také je už rozvedena a zapojena zvuková a světelná signalizace , vysílačka , osvětlení. vnitřního prostoru.

Výšlap na Radeč

Dne2.1.2016 byl uspořádan s místním TJ Sokola SDH každoroční povánoční procházka na zříceninu hradu Mitrvald.V polovině cesty bylo opekání špekáčků .

Oprava- renovace VW

Dne 13.12.2015 byla svolaná brigada na opravu Štefana. Byla namontováná vysílačka která se hned vyzkoušela ,nadale se pracovalo na vyvařování kasle a take se připravilo zapojeni majaků .

Oprava- renovace VW - druha etapa

Dne 1.12.2015 proběhla další etapa úprav ,na, Štefanovy. Dnes se namontoval přední i zadní maják .

Vzpomínka

Dne 21. 11. 2015 ve věku 66 let navždy opustil členskou základnu její dlouholetý člen Alois RAZÍM.Vzpomínají všichni členové SDH Skomelno

Oprava VW Transportér

Dne 29. 11. 2015 byla zahájena oprava našeho dopravního prostředku VW Transportér 2,4 - pokřtěného jménem ŠTEFAN. Bylo stanoveno několik etap vlastní opravy. Ta první byla již zahájena, jednalo se o odstrojení vnitřních částí vozidla a vyvaření poškozených dílů karosérie. Dalším úkolem bude renovace bočního vnitřního obložení, oprava venkovního laku, nastříkání bílého pruhu aoznačení vozidla nápisem HASIČI. Dále náš čeká montáž majáku a radiostanice. Závěrečnou fází bude vybavení vozidla k ostrému zásahu.

Mikulášská nadílka 2015

Dne 28.11.2015od 15:00 hodin byla pořádána mikulášská nadílka pro děti . Akce byla zahájena diskotékoupro děti,která byla zpěstřena soutěžemi . V 17:00 hodin bylpřed budovou slavnostně rozsvěcen vánoční strom. Na scénu nastoupil hlavní bod pořadu-Mikuláš, dva andělé a pořádný čert. Všechny děti byly hodné atak dostalyodměnu. Nenašel se žádný uličník a tak si čert všechnouhlí odnesl zpět do pekla

Vánoční stromek 2015 část druha

Dne 28.11.2015 v 09:00 hodin jsme se sešli před místní sokolovnou. Dělíme se na dvě party . Ta první věšela různé ozdoby na vánoční strom a instalovala elektrické svíčky. Druhá připravovala sál na večerní mikulášskou nadílkuabalíčky pro dětičky. Stačilo se vše na poslední chvíli. Přichází zimní počasí a začíná sněžit.