Historie

Oslavy založení obce Líšná

Dne 3.8.2019 Jsme byli pozváni na oslavy založení obce Líšná.Dovezli jsme na ukázku veškerou naší techniku.Jak Tatru 148 CAS 32 tak WV Caravelle i historickou koňespřežku , která byla středem zájmu. Prvně jsme napouštěli hasičskou kaď vodou na požární sport a nakonec si děti zastříkali z lafety na naší TATŘE.

Plnění požární nádrže Volduchy

Dne 28.7.2019 jsme pomáhali s plnění požární nádrže vodou ve firmě Borgers Volduchy.Objem nádrže kterou jsme plňili je 700 000 l vody. Na tuto akci nás oslovila firma Robstavu stavby k.s . Naše Tatra 148 CAS 32 jela celkem dvanáctkrát to je 79200 litrů vody které jsme dovezli. Voda na plnění nádrže se brala v Rokycanech v úpravně vod .Na plnění nádrže se podílelo více sborů a firemní auto.

Požár lesního porostů a trávy

Dne 13.7.2019 v 15:05 hodin byl naší jednotce vyhlášen požár lesního porostů a trávy za obcí Chomle. Jednotka vyráží s oběma vozy v čase sedmy minut a v počtu 6 lidí. Při příjezdu na místo se hlásíme veliteli zásahu a zjišťujeme že se jedná o prověřovací cvičení. Kde provádíme dálkovou dopravu vody a cisterny kyvadlovou dopravu vody.

Pohádkový les Chomle

Dne 6.7.2019 jsme byli požádáni starostkou obce Chomle na zpestření pohádkového lesa.Nás se týkalo ukázat naší techniku a vybavení , nechat ji vyzkoušet dětma a zároveň jim říct co hasiči vše dělají a jak se chovat při mimořádných událostech.

Slavností SDH Hlohovice 120 let

Dne 29.6.2019 jsme s naší technikou byli na oslavě sboru dobrovolných hasičů Hlohovice,které oslavovali 120 let od založení.Přejeme mnoho úspěšných let SDH Hlohovice.

Odpoledne strávený s dětmi

Dne 27.6.2019 jsme byli osloveni mládeží z naší obce , zda by se nemohli trochu seznámit snaší technikou a něco málo si vyzkoušet. Připravili jsme si pro ně stříkání z lafety na Tatře a pak také hašení požáru na dva proudy s pomocí kalového čerpadla. Děti si to moc užívaly a bylo to pro ně zpestření dne .

JPO

Dne 26.6.2019 proběhlo školení Jednotky Požární Ochrany v naší hasičské zbojnici . Tématem bylo spojení s kopisem. Velitel družstva byl na jedné z vysílaček a představoval kopis a velitele zásahu který zadával rozkazy dle situace . Druhou vysílačku měl vždy jeden člen z JPO a řešil kominikaci s kopisem a nadále další situace. Po skončení školení bylo vyhodnocení a dopadli jsme dobře.

Oprava PS8

Dne 25.6.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbojnici, kde jsme opravili straší požární stříkačku 8 (PS8) . Oprava se potvrdí až ji zkusíme .

Zkouška techniky

Dne 11.6.2019 jsme prověřili veškerá svá čerpadla - PS 8 , PS 12 , motorové kalové čerpadlo ( Heron),elektrické kalové čerpadlo a elektrocentrálu. Při zkoušce strojů nás zahlédly děti, které se hned k nám přidaly a měly zájem o vše, co jsme dělali.

Den Dětí 2019

SDH Skomelno ve spolupráci s obcí Skomelno připravili dne 2.6.2019 zájezd pro děti a doprovod na zámek Orlík , kde měly oslavit den Dětí . Bohužel se zájezd nekonal z důvodu minimální účasti přihlášených.