Historie

Zkouška brzd na Tatře

Dne 1. 10. 2015 jsme s naší tatrou Růžou podnikly výlet na STK do Hořovic, kvůli nedávné renovaci brzdného systému kde byla podrobena zkoušce brzd na válcích. Zlepšení brzd se projevilo už při cestě na STK, naměřené hodnoty dopadly na výbornou.

Tatra148 CAS 32

Dne 25.9 .2015 jsme přivezli naší "Růžu " z opravy, ihned jsme nabrali vodu a přihlásili se do výjedu

Oprava Tatry

Dne 22.9 .2015 jsme naši tatru Růžu. dali do opravy kvůli renovaci brzd a opravě motoru Momentálně je naše Tatra odhlášená z výjezdu.

Školeni velitelů Strašice

Dne 19.9 2015 proběhlo školení velitelů ve Strašicich . Od nás se zúčastnili školeni tři členové

Zbirožské hasičské Tatrování 2015

Dne 5.9.2015. jsme se zúčastnili s naší Tatrou ,, Růžou" již pátého Zbirožského hasičského Tatrování . Tato akce se těší velkému úspěchu , sjedou se sem vozidla značky Tatra všeho druhu . Také se hlasuje o nejhezčí hasičské vozidlo značky Tatra , letos bylo v soutěži přihlášeno vice jak 30vozidel. Letos vyhrála Tatra z Domažlic.

Loučení sprázdninami 2015

Dne 23.8.2015 jsme uspořádali pro děti a dospělé. loučení s prázdninami ,na programu bylo řešení dovednostnich úkolů které je navedou na stopu ke straceného pokladu.Všichni. zůčastnění si užili hodně. srandy a na konci si všichni společně opekly špekáčky

Zpráva o činnosti -Colloredo Mannsfeld

14.8.2015 Kvůli dlouhodobému suchu jsme byly požádani firmou. Colloredo Mannsfeld o dovezení vody na zalití lesní školky u Rotovny kam bylo dovezeno 13 kubíků vody

Požár- Radnice-Břasy 13.8. 2015

Dne 13.8.2015 jsme byly povolani na požár mezi Radnicema a Břasy na hořící pole. ktere chytlo při sklizňi obilí, na místo bylo povoláno 8 požárníchjednotek .Naše jednotka dorazila jako třetí na misto požaru a pomohlak udolaní požaru

Zprava o činnosti-Tj Sokol Skomelno

Dne 13.8.2015. . Přes velká vedra si musejí složky obce pomáhat. Hřiště TJ Sokol by bylo v žalostném stavu bez údržby travnaté plochy. Místní zdroj vody ale vyschl, tak nastupuje technika SDH, která dováží vodu, tolik potřebnou do nádrže, k zalévání.

Požár - Slabce okr.Rakovnik

Dne 10. 8. 2015v 18:59 minut byl místnímu sdružení vyhlášen požární poplach s úkolem lokalizovat požár pole u obce Slabce, okr. Rakovník. Po příjezdu jednotky na místo jsme se spojily s velitelem zásahu kterýnás rozdelil , naše Tatra dělala kyvadlovou dopravu vody a zbytek jednotky dohašoval ohniska požáru .Po návratu na zakladnu v 23:45 zazněla do vysílačky známa věta : zpět na zakladně v pohotovosti dovolte vypnout radiostanici Příjem .