Historie

Zpráva o činnosti -Colloredo Mannsfeld

14.8.2015 Kvůli dlouhodobému suchu jsme byly požádani firmou. Colloredo Mannsfeld o dovezení vody na zalití lesní školky u Rotovny kam bylo dovezeno 13 kubíků vody

Požár- Radnice-Břasy 13.8. 2015

Dne 13.8.2015 jsme byly povolani na požár mezi Radnicema a Břasy na hořící pole. ktere chytlo při sklizňi obilí, na místo bylo povoláno 8 požárníchjednotek .Naše jednotka dorazila jako třetí na misto požaru a pomohlak udolaní požaru

Zprava o činnosti-Tj Sokol Skomelno

Dne 13.8.2015. . Přes velká vedra si musejí složky obce pomáhat. Hřiště TJ Sokol by bylo v žalostném stavu bez údržby travnaté plochy. Místní zdroj vody ale vyschl, tak nastupuje technika SDH, která dováží vodu, tolik potřebnou do nádrže, k zalévání.

Požár - Slabce okr.Rakovnik

Dne 10. 8. 2015v 18:59 minut byl místnímu sdružení vyhlášen požární poplach s úkolem lokalizovat požár pole u obce Slabce, okr. Rakovník. Po příjezdu jednotky na místo jsme se spojily s velitelem zásahu kterýnás rozdelil , naše Tatra dělala kyvadlovou dopravu vody a zbytek jednotky dohašoval ohniska požáru .Po návratu na zakladnu v 23:45 zazněla do vysílačky známa věta : zpět na zakladně v pohotovosti dovolte vypnout radiostanici Příjem .

2015 zpráva o činnosti - pomoc TJ Sokol Skomelno

Přes velká vedra si musejí složky obce pomáhat. Hřiště TJ Sokol by bylo v žalostném stavu bez údržby travnaté plochy. Místní zdroj vodyale vyschl, tak nastupuje technika SDH, která dováží vodu,tolik potřebnou do nádrže, k zalévání.

Požár-Pavlovsko 9.8.2015

Opět vyhlášen poplach- směr požáru požářiště o obce Pavlovsko. Je nutné vyhledat a zlikvidovat poslední ohniska požáru. Za pomoci termokamery prohledáváme prostor požářiště a hasíme poslední zbytky požáru. Po skončení návrat na základnu ošetření techniky a její zaparkování. Opět do radiostanice známá věta : na základně v pohotovosti - vypínám

zpráva o činnosti - pomoc Colloredo Mannsfeld

9.8.2015. Vzhledem dlouhodobému suchu ,jsme byly požádani fitmou. Colloredo Mannsfeld o dovezení vody a zavlažení lesní školky na Rotovně , kam bylo následně navezeno 14 kubíků vody.

Vrácení Pragy V3S do muzea

Po skončení oslav 115 let založení SDH Skomelno nastal čas na vrácení PRAGY V3S do expozice Zbirožského muzea, kde jenaše vozidlo dočasně vystaveno.

Oslavy sboru k výročí 115 let sdh Skomelno

Dne 8. 8. 2015 naplánoval výbor SDH a výbor TJ Sokol Skomelno oslavy k výročí založení místní SDH a místní TJ SOKOL Skomelno. S přípravou se začalo již brzy ráno, dočišťovala se technika, která přijela v noční době za zásahu, následně byla zahájena i příprava ostatní techniky a její transport na místo vystavení. V obci se začíná členskou schůzí, kde jsou za obě složky předána ocenění. Rovněž proběhla zdravice členů SDH Hlásná Lhota z okr. Jičín. Poté následuje průvod obcí se zakončením u fotbalového hřiště. Zde je vystavena technika a probíhají ukázky. Ze strany sokolů začíná nejdříve fotbalové utkání žáků a potom následují dospělíe strany SDHje připravena statická ukázka techniky, ukázka požárního útoku a mnoho dalších. Ve večerních hodinách všichni hosté i účastníci končí na taneční zábavě.

Požár- Pavlovsko 7.8.2015

Při návratu z požáru v Mostišti jsme ještě nedojeli na základnu a jsme opět vysláni k požáru pole a lesa do katastru obce Pavlovsko - Dobřív. Již z dálky je patrné že to nebude žádná maličkost. Z pole požár přeskočil do kopcovitéholesního terénu, kde se rozhořel v korunách stromů. Po příjezdu na místo následuje rozdělení do skupin, kdy velitel vyráží na průzkum a následně navádí dva vrtulníky, kteří pomáhají při zdolávání požáru. Druzí dvačlenové jsou pověření kyvadlovou dopravou vody. Ostatní jdou na požářiště, kde se snaží za pomoci ostatních sborů o zvládnutí požáru. Ve večerních hodinách je požár pod kontrolou, dohašování však bude probíhat ještě dlouho. Po 22.00 hodině nás velitel zásahu posílá na základnu. Špinaví, utahaní ošetřujeme techniku, zítra jsou slavnosti 115 založení sboru a jdeme spát