Historie

Stavění Májky a Čarodějnice - 2012

5. 5. 2012 Poněkud se zpožděním jsme ve spolupráci se členy TJ Sokol postavili Májku a hranici na čarodějnici. Následovalo tradiční opékání buřtů.

Maškarní bál - 2012

7. dubna 2012 jsme pořádali Maškarní bál pro děti. Masky oblékli i dospělí. Maškarního bálu se zúčastnilo 45 dětí a jejich rodiče či prarodiče. Všechny masky byly oceněny.

Hasičský ples ve Skomelně - 2012

10. 3. 2012 jsme uspořádali v Sokolovně Hasičský ples. Účast byla velká. Všichni se dobře pobavili a zatančili si.

Historie SDH od založení - 1900

SDH ve Skomelně byl založen 29. 7. 1900. V tento den do řad dobrovolných hasičů vstoupilo 18 občanů. O rok později členové sboru zakoupili na úvěr první hasičskou stříkačku, hadice a oděvy. Za doby I. a II. světové války činnost sboru ochabovala. V roce 1947 byla na základě dobrovolné sbírky mezi občany zakoupena 1. motorová stříkačka. V roce 1975 náš sbor oslavil 75. výročí založení, při této příležitosti byl sbor vybaven novými uniformami a již byla postavena nová hasičská zbrojnice. Celkové vybavení sboru bylo ukončeno v roce 1979, kdy byla našemu sboru přidělena nová stříkačka PS 12. V současné době má náš sbor 48 členů, ve výbavě má dvě zásahová vozidla, PRAGA V3S a Tatra 148 a také nově zrekonstruovanou ruční hasičskou stříkačku. Náš sbor každoročně pořádá hasičský ples a akce pro děti - mikulášská zábava, maškarní ples, dětský den, rozloučení s prázdninami, které se mohou chlubit velkou účastí občanů nejen naší obce.