Aktuality

Topná sezóna
06. 10. 2022
Začala topná sezóna a hasiči opět připomínají povinnost kontrol a revizí spalinových cest. Za uplynulý rok vyjeli hasiči v Plzeňském kraji ke 116 požárům komínových těles a ve 46 případech nebyl předložen doklad o kontrole spalinové cesty. "V případě, že dojde k požáru komínu a nebudete mít platný doklad o kontrole, můžete očekávat pokutu až 10000 Kč a také to bude velmi zajímat pojišťovnu z hlediska výše pojistného plnění. Těch několik ušetřených stokorun za to opravdu nestojí," varuje tiskový mluvčí hasičů. Hasiči připomínají, že dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Nyní je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.
Topná sezóna začala
06. 10. 2022
Jak často kontrolovat a čistit komín? Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou, tedy kominíkem. Zákon ale umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám.Co může uživatel sám kontrolovat:Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáryZda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předmětyZda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozenáStav komínových dvířek a jejich uzávěrůPokud dojde k požáru komínového tělesa:Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty.Zavolejte linku 150 nebo 112.Nepokoušejte se hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.
Parkování před hasičskou stanici
19. 06. 2021
Prosíme všechny občany a motoristy, aby neparkovali své plechové miláčky před vraty a vjezdy do HASIČSKÝCH STANIC a respektovali žluté čáry. Nikdy nevíme, kdy a kde nás bude potřeba. Každá minuta je pro nás drahocenným časem a hlavně pro toho, kdo nás právě potřebuje. Čas na pomoc utíká, když musíme sehnat majitele vozu, aby přeparkoval, abychom mohli vyjet s naší technikou. Děkujeme za pochopení. Vaši hasiči.
Vypalování trávy
28. 03. 2020
POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!Opět se na všechny obracíme s obrovskou prosbou – pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení klestí nejen v lese. Každý den nás zaměstnávají požáry od špatně uhašených ohnišť.