Aktuality

Mikulašska nadílka
21. 09. 2019
SDH SKOMELNO zve všech děti a dospělí ,na již tradiční Mikulášskou nadílku a rosvícení vánočního stromu . Akce se koná 30.11.2019 v místní sokolovně od 15 hodin.
Topná sezóna začala
21. 09. 2019
Pozvolna přichází topná sezóna, což pro hasiče znamená zvýšený počet výjezdů na požáry komínů. Připomeňme si - jako každý rok - pravidla a POVINNOSTI: Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem.Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám.Co může uživatel sám kontrolovat: Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry.Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty.Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená.Stav komínových dvířek a jejich uzávěrů.Pokud dojde k požáru komínového tělesa: Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty. Zavolejte linku 150 nebo 112.Nepokoušejte se hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.
Parkování před Hasičskou zbrojnici
22. 02. 2019
Prosíme všechny občany a motoristy, aby neparkovali své plechové miláčky před vraty a vjezdy do HASIČSKÝCH STANIC a respektovali žluté čáry. Nikdy nevíme, kdy a kde nás bude potřeba. Každá minuta je pro nás drahocenným časem a hlavně pro toho, kdo nás právě potřebuje. Čas na pomoc utíká, když musíme sehnat majitele vozu, aby přeparkoval, abychom mohli vyjet s naší technikou. Děkujeme za pochopení. Vaši hasiči.