Zajimavosti

BUDE HORKO A SUCHO - CO Z TOHO PLYNE?
19. 07. 2022
BUDE HORKO A SUCHO - CO Z TOHO PLYNE?Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro území Plzeňského kraje od od úterý 19. července 2022 12:00 hodin platí až do odvolání. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),c) používání pyrotechnických výrobků,d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.
Pro JSDH a SDH
19. 04. 2020
INFORMACE PRO JSDH A SDH. Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV doporučujieme pro udržení akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporučení:Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena. V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.Zdroj: HZS Zlínského kraje
Projev Premiéra ČR
09. 04. 2020
Premiér začal projev v České televizi připomínkou Velikonoc, které se konají v době omezení vyhlášených kvůli riziku šíření koronaviru. Letos budou podle premiéra Velikonoce úplně jiné než dřív.„Máme za sebou pět nejsložitějších týdnů v novodobé historii České republiky. Na začátku nikdo z nás nemohl očekávat, čemu budeme čelit,“ uvedl.Ocenil zodpovědnost, úsilí a solidaritu lidí, ale varoval také před podceňováním rizik. „Epidemii jsme zachytili včas. Nemáme ale zdaleka vyhráno. Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“ řekl.Podařilo se nám zpomalit šíření epidemie a zabránit okamžitému přetížení našich nemocnic. Proto nesmíme přestat„Podařilo se nám zpomalit šíření epidemie a zabránit okamžitému přetížení našich nemocnic. Proto nesmíme přestat. A v žádném případě polevit,“ poznamenal také.K možnému konci opatření uvedl, že neví, kdy pandemie skončí. „Děláme ale všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Stejně tak jako vy, i já se chci co nejdřív vrátit k normálnímu životu. Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné. Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás. Naše seniory,“ řekl.Zmínil i pomoc pro podnikatele, firmy a další lidi, kteří kvůli koronaviru přišli o příjem, stejně jako projekt chytré karantény, který se testuje na Moravě a po Velikonocích by se měl rozjet i v dalších krajích.„Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny! Izolovat jejich kontakty, a tím radikálně zpomalit šíření infekce,“ řekl premiér. Znamená to podle „testovat, testovat a znovu testovat“. Až 20 tisíc lidí denně.Vyzval také, aby lidé i o Velikonocích dodržovali pravidla. „Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma. Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla. Noste roušky a dodržujte rozestupy... ...Nenavštěvujte příbuzné. Nebuďte v uzavřených prostorech s mnoha lidmi. Je to opravdu nebezpečné, protože nemoc covid-19 může být infekční, i když nemáte příznaky. Nechoďte po městě nebo vesnici na koledu Žádné hloučky nikde, u výdejních okének, na návsích nebo na náměstích. Žádné kolující panáky. Vyvarujte se i koledy u babičky. Právě seniory musíme přednostně společně ochránit.,“ vyzval.Apeloval také, aby lidé dál nosili roušky. „Včera a dnes mě mnozí z vás upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit... ...Upozorněte je, ať je nosí. Vyzývám vás k tomu a žádám. Každé jedno porušení nás totiž může vrátit o týdny nazpět a přinést k nám druhou vlnu epidemie,“ doplnil.Na závěr poděkoval zdravotníkům, hasičům, policistům či vojákům, ale i prodavačům, pečovatelům, restauracím či dobrovolníkům, kteří organizují sbírky.Pak znovu apeloval, aby lidé o víkendu nepolevili ani v nošení roušek, ani v dodržování omezení pohybu. „Ale v žádném případě ještě nesundávejme roušky. Stále platí povinnost je nosit. Rozhodující budou následující čtyři dny. První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0. Ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď,“ dodal.Naposledy premiér vystoupil s projevem 23. března v České televizi a na soukromých stanicích Nova a Prima. V něm uvedl, že Česko dosud neprošlo podobnou zkouškou, a požádal o odpuštění chyb, kterých se vláda dopustila.Proslov tehdy jeho koaliční partner i zástupci opozice ocenili.S projevem se chystá vystoupit také prezident Miloš Zeman, učiní tak v neděli, rovněž v České televizi. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka se bude jednat o velikonoční promluvu.Podobné veřejné vystoupení měl Zeman naposledy 19. března. „Projev k národu”, jak ho Hrad avizoval, ovšem poskytl jen TV Prima. Vyzval v něm občany k odvaze. Zdroj :seznam zprávy
Vyjezdy JSDH a SDH
24. 03. 2020
INFORMACE PRO JSDH A SDH .Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV doporučujieme pro udržení akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporučení:Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena. V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.Zdroj: HZS Zlínského kraje
Adventní věnece
30. 11. 2019
V neděli 1. prosince začíná advent, který je dobou zklidnění, jež odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí, děti otevírají obvykle adventní kalendář. Víme, že advent začíná na 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Za několik dní tu máme nejkrásnější svátky v roce. Svíčky se tak v mnoha domácnostech rozzáří nejen na již zmiňovaném adventním věnci. Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění. Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec máte. Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.Na trhu se již v minulosti objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, byly totiž vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí. Správně vybírejte i svíčky na věnec.Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho a vosk nestéká). Pozor například na povrchovou úpravu svíček.
Co dělat, když se dusíte a ste sám.
24. 11. 2019
Co dělat, když se dusíte a není nikdo nablízku? Tato znalost může zachránit .V životě lidském se můžeme dostat do nejrůznějších situací, v nichž nám může jít o holý život. Máme tím na mysli například dušení se. Člověk, který se dusí, potřebuje většinou pomoci. Pokud se v blízkosti nenachází nikdo, kdo by včas pomohl, začíná boj o holý život. Stačí ovšem znát pár důležitých věcí a zachráníte se i sami.Znalosti, které vám zachrání život.Je povinností každého občana, aby poskytnul první pomoc jiné osobě. V médiích je hromada možností, jak si tyto informace zjistit a zachránit tak někomu život. Málokdo ovšem ví, co dělat v situacích, kdy poblíž není nikdo, kdo by pomohl přímo vám.Hlavními klíčovými body jsou následující. V případě, že se začnete dusit, tak v žádném případě nepropadejte panice a snažte se co nejrychleji uklidnit. Duševní klid a pohoda jsou v tomto případě velmi důležité. Druhým důležitým bodem je pozice těla. Zůstaňte klečet na čtyřech a ruce položte v klidu na zem. Poslední bod je nejdůležitější, protože díky jeho provedení uvolníte z těla hodně vzduchu, čímž se například odblokují uvíznuté kousky jídla. Z předklonu tak stačí jen sebou pořádně praštit o zem tím, že uvolníte ruce a hrudí dopadnete na zem. Tento prudký úder vám zachrání život.
Oznámení - kouř v dáli
05. 09. 2019
Kouř v dáli, taková věc co na lince 150 nemají moc rádi. I přes to však vaše volání může pomoci. Zkuste se však vždy nejdřív zamyslet zdali se jedná opravdu o vyjímečný stav a ne pouze o kouř, z nějakého topného tělesa a podobně. Když situaci vyhodnotíte jako mimořádnou událost, zkuste co nejpřesněji popsat místo odkud kouř vychází. Když neznáte adresu tak nějaké nejbližší viditelné orientační body. Ideálně samozřejmě zůstat na místě a kouř sledovat a podávat informace o vývoji situace na telefoní čislo 150. ( kouř může ustat nebo se naopak stupňovat) a když ani to není možné zůstaňte alespoň dostupní na tel. Pro případ, že se vás budou potřebovat doptat na nějaké dopřesnění místa.
Co dělá profesionální hasič
28. 07. 2019
Pomoc ostatním je hlavním posláním profesionálních hasičů ze všech stanic nejen v naší republice, pro které se toto poslání stalo povoláním.Povoláním, které je přijímáno jako jedno z nejprestižnějších a které díky každodennímu mediálnímu zpravodajství znají lidé velmi dobře. Když hoří, hasič hasí, při dopravní nehodě vyprošťuje raněné z havarovaného vozidla, zachraňuje lidi a zvířata z výšky a z hloubky, z uzamčených a uzavřených prostor apod., ale co dělá hasič, když zrovna nezachraňuje?Jedno rozšířené lidové pořekadlo říká: „Hasič leží, plat mu běží.“ Je to ale opravdu taková pohoda?Výjezdoví hasiči, tedy ti, které můžete denně vídat při zásazích ve velkých červených autech, zabezpečují nepřetržitou pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.Aby bylo zajištěno pravidelné střídání a také odpočinek jsou rozděleni do tří směn A, B a C. Směna hasičům začíná ráno v 7 hodin a končí následující den ráno nástupem další směny.Ranním nástupem na rozkaz začíná pro hasiče koloběh činností, který se někdy zastaví až při střídání směn. Převzít službu, zkontrolovat výjezdovou techniku, udržovat ochranné prostředky, provádět hospodářské práce, rozšiřovat a prohlubovat své znalosti a dovednosti a v neposlední řadě také zocelovat svoji fyzičku.To je jen výčet činností, které se dějí na požárních stanicích mimo samotné výjezdy k požárům, dopravním nehodám nebo jiným zásahům.Aby mohli svoje povolání vykonávat kvalitně je jednou z každodenních povinností hasičů odborná příprava jak teoretická, tak praktická. Neustále je potřeba se seznamovat s novými pracovními postupy, předpisy a metodami, možnostmi spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému.Teoretické znalosti získané na učebnách jsou prohlubovány při praktickém výcviku. Potápěči a vodní záchranáři cvičí na řekách a vodních nádržích, lezci na lezeckých stěnách, skalách, případně na výškových budovách a stavbách.Řidiči hasičských vozidel musí každý měsíc najet předepsaný počet kilometru, aby se zdokonalovali v řidičských dovednostech a za každých okolností byli schopni ostatní hasiče dopravit bezpečně a rychle na místo mimořádné události.Jedině díky pravidelnému opakování znalostí a procvičování praktických dovedností je hasič přípraven na řešení těch nejsložitějších situací, které musí při své práci řešit.Ale jen vědět a umět nestačí. Nedílnou součástí každodenního života hasiče je také udržování a zvyšování fyzické zdatnosti. Základními aktivitami jsou běh, posilování, jízda na rotopedu.Do fyzické přípravy jsou zahrnuty disciplíny TFA a také disciplíny požárního sportu, kam patří například běh na 100m s překážkami nebo výstup do 4. podlaží cvičné věže za pomocí hákového žebříku.To, jak hasiči během roku přistupují k odborné a fyzické přípravě, se samozřejmě zúročí při zásahu, ale také při fyzických testech a přezkoušení odborné způsobilosti, které každoročně musí podstoupit, aby mohli svoje povolání vykonávat.Mezi tím vším vzděláváním a zvyšováním kondice musí hasiči myslet také na údržbu techniky a stanice, včetně jejího okolí. Sekání trávy, vytírání podlah, mytí vozidel, to všechno musí během své směny zvládnout, aby mohli hodinu před půlnocí ulehnout do postele konečně odpočívat.Hlas poplachu však někdy přeruší noční spánek a hasiči musí do dvou minut vyjet k mimořádné události. Někdy se vrátí do postele za půl hodiny, někdy se tam už za celou noc nedostanou.Hasiči na požárních stanicích tráví třetinu života, jsou jejich druhým domovem a často místem, kde tráví Vánoce, Velikonoce nebo svůj narozeninový den. Důvěra, přátelství a opora jsou velice důležité nejen v těchto dnech, ale zejména při reálných zásazích.redakčně upraveno na celorepublikovou působnost.kpt. Ing. Leoš Janáčekoddělení IZS a služebHZS Olomouckého kraje
Zákaz rozdělávání ohně
10. 07. 2019
V Plzeňském kraji začala platit výstraha kvůli nebezpečí požárů, která platí až do odvolání. Výstraha platí zejména pro oblasti Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro a Tachov. Aby se předešlo požárům v přírodě, je zakázáno:a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),c) používání pyrotechnických výrobků,d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru. Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.
Nebezpeční opaření při zásahu
07. 07. 2019
Při hašení požáru sprchovými a mlhovými proudy vzniká velké množství vodní páry, která je velmi horká a navíc pod tlakem, který může hnát horké plyny přes všechny vrstvy ochranného oděvu včetně spodního prádla a kukly.Přeměna vody v páru mění tepelné podmínky v místnostech tak, že může způsobit přemístění horkých plynů od stropu místnosti k podlaze, kde se nacházejí hasiči a někdy i postižení. Vzdušné proudy tlačí před sebou plameny a horké plyny.Nebezpečí opaření hrozí také všude tam, kde dojde k porušení rozvodů páry, horké vody, olejů apod. Je nutno počítat i s nebezpečím opaření vodou z rozvodů studené vody, které bylo vystaveno působení tepla vznikajícího při požáru nebo vodou dopadající na rozpálené konstrukce (vypálené těsnění, plastové potrubí apod.). Toto nebezpečí hrozí zejména v objektech tepláren, výměníkových stanic, kolektorů a kanálů s rozvodem horké vody a páry, při použití parního SHZ, při zásazích ve sklepech a v bytových jádrech s rozvodem vody.Subjektivní a objektivní příznaky opaření jsou:silná bolest v poraněné oblasti a kolem ní,zarudnutí a možný otok postižené oblasti, někdy olupování kůže a puchýře,příznaky šoku.Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím opaření zejména v následujících zásadách:sledovat zdroje nebezpečí opaření na zásahových cestách (produktovody, parovody, odtékající voda),pokud možno udržovat v suchém stavu rukavice a ochranný oděv pro hasiče, mokré nevystavovat dotyku s horkými předměty,při hašení sprchovými a mlhovými proudy zpravidlapoužívat proudy s ohledem na možný výskyt ohrožených osob,pracovat s proudem tak, aby plameny a horké plyny tlačené hasebním proudem vody nezasáhly ostatní hasiče,omezit nebo usměrnit proudění páry a plynů tak, aby neohrožovaly hasiče,chránit se proudem, vodní proud směřovat neustále směrem k požáru a přerušit jeho činnost až po opuštění místnosti,omezit použití proudu tam, kde není dostatečné odvětrání místnosti a je nebezpečí proniknutí vzniklé páry i přes sprchový a mlhový proud na hasiče,v místnostech se pohybovat blíže k podlaze (pod neutrální rovinou),při hašení požáru, kde se nacházejí rozvody páry, horké i studené vody, se vyvarovat prudkého ochlazení potrubí horkou párou, hašení a chlazení izolace potrubí provádět pokud možno z chráněných míst,pokud možno nevstupovat do horkovodních kanálů,při požárech sklepních prostor uzavřít v co nejkratším čase přívod vody a nezdržovat se pod rozvody vody. Požáry.cz
Nebezpečí popálení
07. 07. 2019
Nebezpečí popálení spočívá v možnosti zranění tepelnými účinky (sálavé teplo, horký vzduch, horké předměty) nechráněných částí těla, dýchacích cest nebo je spojeno s celkovým ožehnutím hasiče.S tímto nebezpečím se na místě zásahu můžeme setkat z těchto příčin a zároveň se chránit :žíhavé plameny – ohrožují hasiče při postupu zadýmeným prostorem v blízkosti pásma hoření, zejména při otevírání prostorů, v nichž probíhal požár formou takzvaného nedokonalého hoření při otevírání otvorů se hasiči kryjí za zdí, mimo profil otvoru, případně se co nejvíce skloní k podlaze otvory otevíráme z co největší vzdálenosti, např. tyčí a podle možnosti s připraveným zavodněným vodním proudem zakouřeným prostorem postupujeme obezřetně, skloněni k zemi a pokud možno z návětrné strany nebo z místa odkud je přiváděn vzduch do pásma hoření odvětrávání silně zakouřených prostor se zřetelem na zákonitosti výměny plynů druhým případem vzniku žíhavých plamenů je situace, kdy dochází vlivem intenzivního hoření uvnitř místnosti k porušení obvodových stěn (zejména výplně oken) a vyšlehnutí horkých hořlavých plynů, které nestačily shořet uvnitř místnosti, ven, kde ihned v podobě žíhavých plamenů shořísálavé teplo – jsou to infračervené paprsky vyzařované z pásma hoření, chráníme se např.vzdáleností, zbytečně se nepřibližujeme k plamenům úkrytem za konstrukce budov nebo technologií pomocí vodní clony protivý buchovými opatření midotyk – se žhavým či horkým předmětem nebo horkou látkou; k popálení dotykem může rovněž dojít výbojem elektrického proudu je nutné si ověřit zda předmět, který chceme uchopit, není horký nevstupuje se pod hořící konstrukce dokud není zřejmé, že neztratily pevnost a stabilitu, nebo nejsou zajištěny chlazením nástupního prostoru a zásahových cest průzkumem v místě nasazení ze zřetelem na tavící se a odkapávající plasty, kovy apod.vypnutím elektrického proudu v místech, která by mohla být zdrojem nebezpečí úrazu elektrickým proudem vdechnutí – horkých plynů, dochází k poškození sliznic dýchacích cestizolační dýchací přístroj,při požáru v místnostech postup při zemi, pod neutrální rovinou.Se žíhavými plameny se lze setkat hlavně při otevírání uzavřených prostor, kde delší dobu probíhá hoření. Jsou to sklepy, kabelové prostory, skladiště nebo v okamžiku, kdy dojde k porušení obvodových konstrukcí hořící místností (konec II. fáze požáru v ohraničených prostorách s okenními otvory).Sálavé teplo vysoké intenzity vzniká při požárech hořlavých látek s vysokou výhřevností, zejména hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti nebo ve III. fázi požáru při intenzivním hoření, teplem uvolněným výbuchem, případně hořením lehkých kovů a jejich slitin.K popálení dotykem dojde zejména uchopením horkých předmětů – zejména kovových, u kterých nelze pohledem rozeznat jejich povrchovou teplotu. K popálení dotykem může dojít pádem hořících konstrukcí, horkými plyny, kapajícími natavenými a hořícími termoplasty, tavícími se kovy (např. hliník) i tavícím se sklem.Nebezpečí popálení dotykem a sálavým teplem je někdy umocněno tím, že vlivem izolačních vlastností ochranných oděvů pro hasiče může trvat určitou dobu, než hasič zjistí nárůst teploty. Vzhledem k setrvačnosti nárůstu teploty může být proto jeho reakce na dotyk s horkým předmětem nebo sálavé teplo pozdní.Tepelnou vodivost oděvů nebo rukavic může zvýšit jejich vlhkost, vzniklá pára v pododěvním prostoru může také hasiče opařit . Požary.cz
Hranice fyzického vyčerpání
07. 07. 2019
Hranice fyzického vyčerpání je stanovená schopností využívat kyslík přiváděný do organismu dýcháním, pro přeměnu svalových tuků na energii potřebnou k fyzickému výkonu (práci). Při nedostatku kyslíku pro spalování tuků dochází k využívání dalšího zdroje energie v organismu, tj. cukru (glykogen) uloženého ve svalech a játrech. Jeho zásoby jsou ve srovnání se zásobami tukovými podstatně menší.Při nedostatečné trénovanosti organismu (aerobní kapacitě) dochází tedy k vyčerpání sil při menší zátěži, resp. po kratší době zatížení organismu.Pro organismus je nebezpečné vyčerpání zásob glykogenu, které vede k poruchám mozkové činnosti, neboť mozek je na dostatku krevního cukru závislý. Akutní nedostatek krevního cukru (hypoglykémie) se může projevit u přetíženého organismu (málo trénovaného nebo extrémně zatíženého) zpočátku slabostí, hladem, třesem, studeným potem, později zmateností, ztrátou koordinace pohybů, bolestmi hlavy, poruchami artikulace apod. Může dojít až ke ztrátě vědomí doprovázené křečemi. Takové vyčerpání je závažným zdravotním stavem vyžadujícím lékařskou pomoc.Nebezpečí fyzického vyčerpání hasiče při zásahu hrozí s ohledem na jeho fyzickou kondici při extrémním jednorázovém výkonu nebo při dlouhodobém zatížení bez dostatečného doplňování zdrojů energie do organismu.Okolnosti, které mají vliv na podstatné zvyšování úrovně zátěže při zásahu jsou zejména:použití ochranných oděvů pro hasiče a dýchací technikypsychické vypětí a stres (úzkost, strach)okolní teplota, popř. vlhkost prostředí.Velitel zásahu vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní a věcnou pomoc. Minimálními podmínkami péče se rozumí zajištěníochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodinstravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodinyvhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin.Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech ohrožení jejích zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Požáry.cz
Snížit možnost bodnutí hmyzem
28. 06. 2019
Alergii na bodnutí či kousnutí hmyzem, které může mít i vážné následky, může člověk získat i v průběhu života. Nebezpečná jsou bodnutí v oblasti krku a hlavy. Hasiči ve Zlínském kraji už letos vyjížděli likvidovat více než padesát rojů bodavého hmyzu.Horké počasí milují vosy, včely i šršně. Jsou agresivnější a včely se rojí. K jejich likvidaci jsou povoláváni hasiči, protože pobodání může být i životu nebezpečné. „Jen v letošním roce jsme ve Zlínském kraji vyjížděli díky teplému počasí asi k padesátce takových odchytů hmyzu,“ vyčíslila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Vloni takových případů řešili hasiči v kraji 369. „Před několika dny jsme dokonce likvidovali podzemní hnízdo vos v areálu jedné z mateřských škol ve Zlíně,“ uvedla. Bodavý hmyz představuje nebezpečí především pro děti, seniory a nejvíce alergiky.Pro vznik alergie na bodnutí hmyzem je podle alergoložky Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně Aleny Zimulové genetický předpoklad. „Pokud máme rodiče alergiky, je větší pravděpodobnost, že budeme mít alergii také. Ale alergie se více méně může projevit v každém věku. Máme třeba i seniory, kteří poprvé přijdou a mají poprvé alergickou reakci,“ uvedla Zimulová. U alergiků může v ojedinělých případech dojít až k takzvanému anafylaktickému šoku. „Pokud dojde k této reakci, může být člověk až ohrožen na životě,“ dodala. Dochází k tomu podle ní ale jen u dvou nebo tří procent lidí.Podle Zimulové je nejdůležitější prevence. „Většinou na jaře a v létě se vyskytují včely. Ty se vyskytují hlavně na loukách, takže není ideální chodit naboso. Přitahuje je pestré oblečení, nebo sladké vůně. Takže tomuto se vyhýbat,“ poradila alergoložka. V případě výskytu vos, doporučuje se vyhýbat hlavně sadům a místům, kde roste ovoce, které tento druh hmyzu vyhledává. V případě bodnutí doporučuje zasažené místo především co nejvíce chladit.Hasiči zasahují u likvidace hmyzu jen v případech, kdy je v bezprostředním ohrožení zdraví nebo život člověka. „Jedná se zejména o případy, kdy se tento bodavý hmyz objevuje v obydlích nebo bezprostřední blízkosti lidí, kteří se pohybují na veřejně přístupných místech, budovách, u škol, mateřských školek nebo na dětských hřištích, nebo v případě, že se v místě nacházejí silní alergici,“ vyjmenovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Zároveň uvedla, že pokud člověk nalezne hnízdo vos nebo sršní například na půdě, musí si zajistit jeho likvidaci sám.Setkala jsem se s případem, kdy řidiči nákladního vozidla do kabiny vletěla vosa. Okamžitě začal máchat rukama a strhl volant. Bohužel, ale strhl vozidlo až na chodník, po kterém šel chodec. On jej bohužel přejel a na místě zemřel.Lucie Javoříková, mluvčí HZS Zlínského kraje.Hmyz představuje nebezpečí také pro řidiče. „Setkala jsem se s případem, kdy řidiči nákladního vozidla do kabiny vletěla vosa. Ten, bohužel, tedy měl alergickou reakci. Takže okamžitě začal máchat rukama a strhl volant. Bohužel, ale strhl vozidlo až na chodník, po kterém šel chodec. On jej bohužel přejel a na místě zemřel,“ vzpomněla jeden z tragických případů Lucie Javoříková. Podle ní lze bodnutí alespoň předcházet. „Bodavému hmyzu se nelíbí tmavé oblečení, které jej více přitahuje. A samozřejmě napadají prudce se pohybující lidi. To jsou ty situace, jak máchají kolem sebe a snaží se odehnat ty včely nebo vosy, to určitě nedoporučujeme,“ poradila Javoříková. Podle ní je lepší zůstat v klidu, poodstoupit, ale určitě kolem sebe nemáchat.
Kdy volat hasiče na rojící se včely
05. 06. 2019
V posledních týdnech zaměstnávají hasiče časté výjezdy k včelím rojům. Víte kdy hasiče zavolat a kdy nikoli?Hasiče volejte v případech že:1. Roj se vyskytuje v místech pohybu většího množství lidí - parky, školy, úřady atd.2. Roj se usídlil na domě, stromu, hospodářské budově nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či žije osoba s alergií na včelí bodnutíKdy hasiče nevolejte:1. Roj je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3m - zde nikoho neohrožuje (neplatí pro místa pohybu alergiků)2. Roj je v odlehlé části pozemku - zde opět nikoho neohrožujeVe stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je ten, kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení jedinců, či skupin obyvatel.Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout o tom, zda bude zásah proveden, či nikoli. Včelí roj obvykle setrvá na místě pár desítek hodin maximálě dní, a pak většinou odletí, zvažte tedy, zda opravdu necháte včelstvo odstranit a zda se opravdu cítíte přítomností roje ohroženi. Hasiči musí během zásahu celý roj zlikvidovat, čili zabít. Není zvykem, že by si takový roj vzal někdo ze včelařů, protože je to pro něho včelstvo neznámého původu, které může mít některé choroby či parazity a jeho nasazením do svého včelínu by včelař riskoval existenci svých včelstev.A jak se vlastně zásah provádí?důležité je zjistit velikost roje, případně hnízda. V případě, že je roj nebo hnízdo pod omítnou nebo fasádou nebo v dutině stromu, tedy hasiči nevidí na velikost hnízda, je jejich zásah neúčinný.hmyz lze odchytávat pouze tehdy, když není rozlítaný (tzn. nejlépe ráno nebo večer)roj (hnízdo) se poté vezme do igelitového pytle, odstřihne se a pomocí chemických prostředků se zlikviduje. V případě, že roj nejde sebrat a umístit do pytle, je odsát motorovým vysavačem.Tento postup byl konzultován s včelaři, kteří v něm spatřují výhodu nejrychlejšího, nejčistšího a nejjednoduššího zásahu.Důležitá je také denní doba zásahu. Roj je v průběhu dne částečně rozptýlen a včely se do něho vracejí navečer a právě to je vhodný okamžik k jeho likvidaci.Zdroj HZS Plzeňského kraje.
Proč je patronem hasiču Florian.
04. 05. 2019
Sanctus Florianus – Svatý Florián, aneb patron nejen hasičů slaví 4. května svátek 04.05.2019Česká republika.Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu, to je Svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků.Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l. vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous. V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána bídou a četnými válečnými konflikty, hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště před existenční nejistotou.Císař, ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků. Jedním z nich byl i později kanonizovaný Florián.Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.Svatý Florián si může ještě nasadit sněhový klobouk.V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc.Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů.Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž římské osady Lauriacum (dnes Lorch, část obce Enns v Rakousku).A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Proto se Florián stal hlavním patronem proti nebezpečí ohně. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.Pohřeb byl nedaleko Lince, v místech kde dnes leží městys Sankt Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. století vystavěn augustiniánský klášter.Mučedníkovi ostatky pak přenesli dva jáhnové do Říma a v roce 1183 je získal od papeže polský král Kazimír, aby je uložil v nově vystavěném chrámu sv. Floriána na Krakovském předměstí Kleparz.Hornorakouský národní světec se tak stal i polským zemským patronem a kromě chrámu, jenž mu byl zasvěcen, po něm byla pojmenována i jedna z bran krakovských městských hradeb.Část světcových ostatků získal z Polska také Karel IV. pro svatovítský chrám v Praze. Tak sv. Florián pronikl hlouběji i do českého povědomí. V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní charakter a bylo rozšířeno zejména mezi venkovským lidem.Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro jeho násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či suchem. Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám.Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý námět pro nejrůznější sošky, plastiky či malby, které měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstím. V minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě.Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích.Často se objevoval i na morových sloupech ve společnosti morových patronů, jak je tomu třeba v Poličce, Hostivici nebo Velvarech. Jeho obraz najdeme ve velehradské bazilice, jeho socha zdobí hlavní oltář kostela v Borovanech.Také Praha má několik významných uměleckých památek svatofloriánského kultu. Dominuje mezi nimi světcova socha od I. F. Platzera z poloviny 18. století na nároží domu U zlatého anděla na Staroměstském náměstí, známějšího asi restaurací U prince.POŽÁRY.cz
Jak správňe volat záchranku.
25. 04. 2019
Mluvte klidně a sdělte potřebné informace.Naprosto chápeme, že jste v hrozném stresu, možná vidíte krvácejícího člověka, možná těžce zraněné dítě, ale řvaní do telefonu, neúplné uvedení adresy, či neúplný popis zranění, trpícímu člověku nijak nepomůže. Vy jste ve stresu a vše vnímáte zrychleně – to dělá adrenalin.      Operátor s kterým mluvíte, není laxní a pomalý – pouze vy čas a realitu vnímáte jinak – rychleji. Operátor naprosto přesně ví, co dělá a spěchat na něj nepomůže, naopak vše to jen zhorší. Věřte, že vám nepoloží ani jedinou zbytečnou otázku, takže prosíme, vyslechněte ho v klidu a v klidu mu odpovídejte.Důležité informace co musíte operátorovi sdělit.Na otázku co se stalo? Prosím, uveďte:Co se přesně stalo (nehoda, výbuch, požár, pád atd.) Kde se postižený nachází? – Město, ulice, číslo domu, patro, označení na zvonku. Při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast co nejvíce upřesněte číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atp. (v Plzni např. i číslo nejbližší lampy veřejného osvětlení!).Kolik je zraněných (či nemocných)Jméno nebo přibližný věk postiženého.Jaký je stav zraněných (vědomí, dýchání, …) Kdo volá – vaše jméno.Spolupráce.Je možné a i pravděpodobné, že vás operátor vyzve ke spolupráci. Těch několik minut než záchranáři dorazí, může být rozhodujících a právě vy můžete tomu člověku zachránit život. Buďte tedy v klidu a poslouchejte operátora, bude vám dávat pokyny co přesně máte dělat.Nebojte se! Operátor to má natrénováno a umí to. Ne, nemusíte se bát, nebudete popotahováni úřady, když se vám něco nepovede! Jděte do toho a pomozte!Handsfree (v překladu – volné ruce) – každý telefon to umí. Naučte se tuto funkci používat předem a během zákroku si telefon můžete položit na zem vedle zraněného. Máte tak obě ruce volné, což například během srdeční masáže potřebujete.Hovor ukončujte až po operátorovi. Voláte-li z mobilního telefonu, nechte jej zapnutý, aby se vás operátoři mohli v případě jakýchkoliv nejasností nebo komplikací dovolat zpět.Vrtulník-Pokud operátor rozhodne, že je k zásahu nutný vrtulník, zeptá se vás, je-li v blízkosti prostor k přistání (rovná plocha o rozloze 30 x 30 metrů, musí být bez stromů, drátů elektrického vedení apod.).Jak se chovat při příjezdu sanitky.Přihlásit se k posádce: Příklad: „Dobrý den, já jsem vás volal. Zraněný je támhle. Já jsem zatím udělal to a to.“Odstup: Pak poodstupte a nechte to na záchranářích. Jsou vám za pomoc vděční, ale další již nepotřebují. Pokud výjimečně ano, řeknou si o ni!Klid: V žádném případě se do jejich práce nevměšujte, nenavazujte s nimi hovor a nechte je v klidu pracovat. Vědí, co mají dělat.Rychlost: Může se vám zdát, že jsou pomalí, jak jsme již uvedli na začátku článku, vy máte adrenalin vysoko a vše vnímáte rychleji. V x případech jsme se setkali s tvrzením, že sanitka přijela „děsně pozdě“, když se pak v klidu podíváte na hodinky, zjistíte, že cesta přes půl města jim trvala sedm minut.      Stejně tak to, že nad pacientem na zemi pracují dvacet minut, je zcela běžné a v pořádku. Pouze ve filmech ho „hodí na nosítka a rychle šoupnou do sanitky“, v praxi ho ale vždy nejprve stabilizují a zkontrolují, případně obnoví životní funkce. Teprve pak ho budou odnášet do vozu.V sanitce se neumírá: „Tak ho konečně naložili, ale teď zase stojí na místě a nikam nejedou?!“     Ne, nebojte se, nikdo tam neumírá a ani se jeho stav nehorší. Sanitní vůz záchranné služby je svým vybavením přístroji, pomůckami a léky srovnatelný s jednotkou intenzivní péče lůžkového zařízení (JIP).      To umožňuje záchranářům zahájit neodkladnou léčbu přímo ve voze a samozřejmě se lépe pracuje ve voze stojícím, než jedoucím. Před odjezdem do nemocnice musí záchranáři provést základní vyšetření pacienta a stabilizovat jeho zdravotní stav. Teprve takto zajištěného člověka odváží do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení. Tento postup zvyšuje šance pacienta na přežití a zlepšení zdravotního stavu.Znovu prosíme, buďte v klidu a rozvážní. Nic víc pro pacienta již udělat nemůžete!Jak se chovat po odjezdu sanitky.Odvezla sanitka záchranné služby někoho z vašich blízkých a vy si nevíte rady, jak máte postupovat teď? Chceme vám tady vysvětlit, co se s vaším blízkým děje po naložení do sanitního vozu, během převozu i po předání do nemocnice a co můžete udělat vy.Proč nemohu jet s ním? Důvodů je hned několik. V sanitním voze může být přepravován pouze omezený počet osob, daný množstvím sedadel vybavených bezpečnostními pásy. Jede se velmi rychle, tzv. na majáky a jakákoli osoba navíc ve voze je velké riziko. Během transportu je pacient průběžně monitorován a samozřejmě dál léčen.         Pokud by u něj došlo k náhlému závažnému zhoršení zdravotního stavu, vaše přítomnost ve voze by mohla práci zdravotníků značně zkomplikovat, minimálně proto, že je tam málo místa.Na jaké telefonní číslo mám volat?Nevolejte prosím na linku 155. Toto číslo je vyhrazeno pouze pro tísňová volání v život ohrožujících případech a stejně operátorka nemá informace o současném stavu pacienta. Posádka záchranné služby vás před odjezdem informovala, do jaké nemocnice a na které oddělení vašeho blízkého povezou. Informace o zdravotním stavu pacienta vám poskytne jeho ošetřující lékař z příslušného oddělení nemocnice.Kdy se mohu informovat o aktuálním stavu pacienta?  Předáním na příjmovou ambulanci končí práce zdravotnických záchranářů. Pacienta si převezme a dál se o něj stará odborný personál nemocnice. Zde podle závažnosti stavu čeká nemocného celá řada vyšetření (např. rentgen, laboratorní rozbory, monitorování srdeční činnosti, vyšetření specialistou daného oboru, atd.). To vše zabere poměrně dost času. Proto prosíme, buďte trpěliví a netelefonujte do nemocnice dříve, než uplyne minimálně jedna hodina od odjezdu záchranné služby. Článek z Krimi Plzeň.
Víte co je to IZS
17. 04. 2019
Víte, co je to IZS Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systémvazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“Základní složky IZS: Hasičský záchranný sbor České republiky,Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,Zdravotnická záchranná služba,Policie České republiky.Ostatní složky IZS:Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených silObecní policieOrgány ochrany veřejného zdraví,Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,Zařízení civilní ochrany,Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorema páteří integrovaného záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační střediskoHZS ČR) povolává a nasazujepotřebné síly a prostředkyjednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí, velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzickýchosob při mimořádných událostech stanovízákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v §23-25.Proč integrovaný záchranný systémvznikl?Integrovaný záchranný systém vymezujezákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však byly položeny již v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.
Čarodějnice se blíží
09. 04. 2019
Čarodějnice – i ohlášení pálení má svá pravidla Blíží se oslavy Filipojakubské noci, vítání jara, chcete-li „pálení čarodějnic“. To s sebou nese zábavu, ale i riziko požáru. Pro uspořádání oslav s hranicí je dobré udělat několik bezpečnostních opatření a také ohlásit pálení na příslušný HZS kraje, aby se z oslavy nestala pohroma. HZS Středočeského kraje využívá pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci Evidence pálení. Hasiči takové pálení evidují. Toto ohlášení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Tím dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů. Při samotném pálení si každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.Jak přesně postupovat při nahlašování pálení? : Fyzické osoby před zahájením pálení nahlásí spalování látek přes aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ, kde vyplní jednoduchý formulář a v mapě přesně vyznačí místo.Důležité informace jsou: Doba pálení – časový údaj od začátku pálení až po úplné uhašení.Odpovědná osoba a její kontakt – je potřeba uvést toho, kdo bude po celou dobu pálení na místě. Kontakt bude sloužit pro případné telefonické ověření operačním střediskem.Místo pálení – vyznačeno přesně v mapě, v poznámce lze popsat např. nejbližší přístupovou cestu.* Po registraci můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha, budete o zákazu pálení informováni na Váš kontaktní email.Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů písemně ohlásit pálení na místně příslušný HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Využitím aplikace evidence pálení nedochází ze strany právnické a podnikající fyzické osoby ke splnění podmínek a povinností, které jsou dány výše zmíněným zákonem. Pro nahlášení spalování hořlavých látek na volném prostranství právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je třeba učinit samostatné podání na HZS Středočeského kraje se všemi náležitostmi.Pár rad na závěr, jak bezpečně oslavit pálení čarodějnic:Při rozdělávání ohně, se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky.Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy.Je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požáru, např. zapálením střechy.Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci.Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru!!!Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku hasičů.por. Ing. Lucie Jelínkovákrajský koordinátor PVČ
Jak se chovat v přírodě
05. 04. 2019
Zvolte vhodné místo50m od lesav dostatečné vzdálenosti od budov, které by mohl zapálitnikdy nezakládejte oheň pod větvemi stromůnikdy v suché trávě, listí, rašelině nebo v blízkosti stohůvelmi rizikové je rozdělávat oheň na hrabance tvořené zetlelým jehličímoheň je zakázáno rozdělávat mezi vzrostlým porostem (louka nebo strniště)ideální je hliněný podkladZa silného větru nebo v období sucha oheň radši nerozdělávejtePři rozdělávání ohně, ohniště vždy zabezpečte (kameny nebo obsypáním písku)K zapálení a udržování ohně nepoužívejte hořlavé látky (benzín, nafta, líh)Nenechávejte oheň bez dozoruNeroznášejte oheň po okolíPo skončení ohniště vždy důkladně uhaste (zalitím vodou nebo zasypáním zeminou)Při odchodu nesmí ohniště kouřitPokud se tímto budete řídit, ušetříte spoustu sil jednotlivých hasičů
Jak hasit elektrovůz
29. 03. 2019
Bezpečně uhasit vůz vybavený elektromotorem není nic jednoduchého. Tedy alespoň pokud nemáte po ruce jeřáb a kontejner plný vody.Požáry elektromobilů jsou pro hasiče docela nepříjemným problémem. Narozdíl od konvenčních aut se spalovacími motory nelze hasit bateriově poháněné vozy proudem vody, ale je nutné využít speciální pěnu, nebo prášek. Nezřídkakdy se tak stává, že elektromobil v plamenech nechávají hasiči raději kontrolovaně dohořet a pouze ochlazují vodou okolní prostředí.Odlišný postup zvolili hasiči v nizozemském městě Breda. V místním showroomu BMW začalo včera ráno doutnat vystavené BMW i8. Duchaplní zaměstnanci vytlačili vůz ven před budovu a zavolali místní hasičský sbor. Ten na místo dorazil vybavený trochu nestandardně. Přivezli sebou totiž kontejner plný vody a jeřáb a doutnající BMW celé ponořili pod hladinu. Ve vodní lázni zůstalo 24 hodin, aby se zamezilo jeho případnému znovuvznícení.Podle mluvčího místních hasičů se jedná o zdaleka nejlevnější a nejbezpečnější způsob, jak uhasit vůz vybavený vysokokapacitní baterií. Dočkáme se tedy do budoucna toho, že k nehodám bude jezdit kromě klasické stříkačky i kontejnerový vůz a jeřáb? Nejspíše ne. Holandští hasiči si ale za inovativní přístup rozhodně zaslouží palec nahoru.