Historie

Výpomoc TJ SOKOL

Dne 21.8.2018 z důvodu extremniho sucha jsme dovezli na hřiště 8 tater vody to jest 53600 litru vody.

Technická Pomoc - po silné bouřce

Dne 4.8.2018 v 18:00 byla naše jednotka vyslaná na Technickou Pomoc - úklid vozovky od naplavenin a odstranění padlých větví na vozovce po silné bouřce .Během 5 minut naše jednotka vyráží v počtu 8 + 1 . Odklízení padlých větví a naplavenin z komunikace : Lhota pod Radčem , Pajzov , Chomle , Skomelno. Ukázku naší práce je vidět ve skupině videa .

Pomoc Colloredo Mannsfeld

Z důvodu trvajících veder jsme bylipožádáni o zaliti , firmou Colloredo Mannsfeld.

Pomoc TJ Sokol Skomelno

Dne 23.7.2018 jsme dovezli na fotbalové hřiště Tj Sokol Skomelno 6 cisterny vody to je 40200 litrů vody . Pokud nastávající sucho a vedra budou nadále pokračovat naše spolupráce s TJ Sokol Skomelno .

Výpomoc dovezení vody

Dne 19.7.2018 jsme byli požádáni o dovezení vody do vesnice Mosťiště.

Výpomoc TJ SOKOL Skomelno

Dne 17.7.2018 jsme k vůli velkému trvajícím suchům dovezli 4 cisterny vody na místní fotbalové hřiště .

Rozloučení mateřské školky 2018 ve Slabcích

Dne 26.6.2018 proběhlo ukončení mateřské školy s rokem 2018 ve městě Slabce.Dětem jsme ukázali pár věcí co používají hasiči při práci. Pak měly pojmenovat nějaké věci .A na samý závěr si děti zastříkaly ze žberovky.Dětem se to moc líbilo.

Údržba naší techniky

Dne 17.6.2018 jsme se sešli aby chom umyli naší techniku .

Mezinárodní den dětí

Dne 2.6.2018 jsme připravili soutěžní procházku přírodou, kde děti plnily různé soutěže od chůze po chůdách, střílení ze vzduchovky, skákání v pytli a nechybělo ani poznávání hasičských věcí . Celá naučnáztezka byla zakončena ukázkou techniky a stříkání z lafety na Tatře . Na samý závěr celého programu bylo opékání špekáčků nad ohněm a odměnění dětí za splnění úkolů . Tímto by jsme chtěli poděkovat panu Jelínkovi za věnování píšťalek .

Mezinárodní den dětí - příprava

Dne 2.6.2018v 09:00 jsme se sešli u hasičské zbrojnice abychom připravili soutěže a stezku lesem pro děti.