Historie

Brigáda- výpomoc.obci

Dne 20.8.2016 byla uspořádána brigáda.na demontáž.starých.kotlů.a radiátorů v místní.sokolovně.Skomelno.Tétoakce se zúčastnili členové.SDH SKOMELNO.a TJ SOKOL.SKOMELNO ( fodbalisté.a stolní.tenis) . Akce se úspěšně zdařila . Starosta obce.Skomelno.Milan Škopek.všem.zúčastněným děkuje.za obrovskou.Pomoc.

Dětský den 2016

18.06.2016.Byl uspořádán dětský den . Sešli jsme se v 15:00 před místní sokolovnou . Pro děti bylo připraveno mnoho .dovednostních ,úkolů , kterých se zúčastňovali jak děti .tak i dospělí . Užilo se mnoho legrace a na samý závěr .si všichni opékali špekáčky .

závody SDH Liblín

18.06.2016Byli jsme požádániSDH Liblín o technickou výpomoc-dodávky vody na hasičský sport . V 11 hod jsme dorazili do Liblína , celkem jsme dodali 14 kubíků vody . Po skončení akce v 15:00 hod. jsme se odebrali na domovskou základnu .

Brigádana dětsky den

18.6.2016Byla uspořádána od 09:00 brigáda.na přípravu dětského dne .

18.6.2016 Požár Radnice

18.06.2016 ,V časných ranních hodinách 00:50 byl vyhlášen naší jednotce požární,poplach. Jedná se o požár RD (rodinného domu) a přilehlé stromy, v budově se nachází starší pán. Místo: Radnice, Pražská 132. Jednotka vyjela na místo do 9 min, v počtu 6, jako první .vyjíždí Tatra RŮŽA v počtu 2+1, a hned v závěsu vyjíždí ,WV Caravela. Štefan .v počtu 3 . Po příjezdu na místo události se zahlašujeme veliteli zásahu . kde už.jsou 3 jednotky.profesionálních .hasičů a 4 jednotky dobrovolných.hasičů nás ,velitel nás hned zapojuje do hasicích , a vyklízecích prací aby bylo možno se dostat k objektu . V 03:15 nás velitel zásahu posílá na domovskou základnu. Požár vznikl vadnou elektrickou zásuvkou. Zásah byl náročný z důvodu, že majitel .měl objekt naplněn odpadky .

Školení výjezdové jednotky povodně 2016

Dne 10.6.2016 až 11.6.2016,Proběhlo,školení ,JPO na povodně a ,zároveň proběhlo školení velitelů a strojníků .V 15:30 odjíždíme,do Rokycan k profesionálním,hasičům , kde následuje,školení. Tam,se dozvídáme důležité informace a zkušenosti . Po skončení teorie následuje,praktická část,v bývalých kasárnách, kde jsme,pytlovali pytle s pískem a zkoušel i,jiné metody zastavování,vody při povodni .Po postavení,hrází z pytlů jsme se přesunuli v koloně hasičských vozidel ,na Březinu do CO skladu , kde jsme se seznámili s vybavením. Následoval ,další přesun k obci Třímany do tábořiště u Mloka , kde následovala další část školení .Evakuace pomocí ,člunů , zkouška stavění norné stěny atd. Druhý den jsme skládali testy, posléze jsme začali balit stany a čekali a jsme ,na vyhodnocení testu.Po vyhodnocení testu následoval přesun na domovskou základnu.

technická výpomoc

Dne 9.5.2016 jsme byli požádánifirmou Colloredo Mannsfeld sro. o zalití lesní školky u obce Volduchy

Nález - trochu historie

Při rekonstrukci baráku ve vsi byla nalezena pozvánka na hasičský ples ve Skomelně . Bohužel staří se podepsalo na jejím stavu : V sobotu 3. února. 1912 V sále hostinství Josefa Tejčka o 7 hodině večerní vstup libovolný. Dobročinnosti se meze nekladou

STK naší Růži

Dne 3.5.2016jsme byli s naší TATROU Růžou na pravidelné technické kontrole . Dopadli jsme velice dobřea byli jsme pochváleni za dobrý stav techniky.

Májka 2016

Dne 30.5.2016 jsme vypomohli místnímu TJ Sokolu Skomelno při přepravě a zdobeni následně stavění májky.Večer se opékali špekáčky . Májka se hlídala až do rána.