Historie

Zbirožské hasičské Tatrování 2015

Dne 5.9.2015. jsme se zúčastnili s naší Tatrou ,, Růžou" již pátého Zbirožského hasičského Tatrování . Tato akce se těší velkému úspěchu , sjedou se sem vozidla značky Tatra všeho druhu . Také se hlasuje o nejhezčí hasičské vozidlo značky Tatra , letos bylo v soutěži přihlášeno vice jak 30vozidel. Letos vyhrála Tatra z Domažlic.

Loučení sprázdninami 2015

Dne 23.8.2015 jsme uspořádali pro děti a dospělé. loučení s prázdninami ,na programu bylo řešení dovednostnich úkolů které je navedou na stopu ke straceného pokladu.Všichni. zůčastnění si užili hodně. srandy a na konci si všichni společně opekly špekáčky

Zpráva o činnosti -Colloredo Mannsfeld

14.8.2015 Kvůli dlouhodobému suchu jsme byly požádani firmou. Colloredo Mannsfeld o dovezení vody na zalití lesní školky u Rotovny kam bylo dovezeno 13 kubíků vody

Požár- Radnice-Břasy 13.8. 2015

Dne 13.8.2015 jsme byly povolani na požár mezi Radnicema a Břasy na hořící pole. ktere chytlo při sklizňi obilí, na místo bylo povoláno 8 požárníchjednotek .Naše jednotka dorazila jako třetí na misto požaru a pomohlak udolaní požaru

Zprava o činnosti-Tj Sokol Skomelno

Dne 13.8.2015. . Přes velká vedra si musejí složky obce pomáhat. Hřiště TJ Sokol by bylo v žalostném stavu bez údržby travnaté plochy. Místní zdroj vody ale vyschl, tak nastupuje technika SDH, která dováží vodu, tolik potřebnou do nádrže, k zalévání.

Požár - Slabce okr.Rakovnik

Dne 10. 8. 2015v 18:59 minut byl místnímu sdružení vyhlášen požární poplach s úkolem lokalizovat požár pole u obce Slabce, okr. Rakovník. Po příjezdu jednotky na místo jsme se spojily s velitelem zásahu kterýnás rozdelil , naše Tatra dělala kyvadlovou dopravu vody a zbytek jednotky dohašoval ohniska požáru .Po návratu na zakladnu v 23:45 zazněla do vysílačky známa věta : zpět na zakladně v pohotovosti dovolte vypnout radiostanici Příjem .

2015 zpráva o činnosti - pomoc TJ Sokol Skomelno

Přes velká vedra si musejí složky obce pomáhat. Hřiště TJ Sokol by bylo v žalostném stavu bez údržby travnaté plochy. Místní zdroj vodyale vyschl, tak nastupuje technika SDH, která dováží vodu,tolik potřebnou do nádrže, k zalévání.

Požár-Pavlovsko 9.8.2015

Opět vyhlášen poplach- směr požáru požářiště o obce Pavlovsko. Je nutné vyhledat a zlikvidovat poslední ohniska požáru. Za pomoci termokamery prohledáváme prostor požářiště a hasíme poslední zbytky požáru. Po skončení návrat na základnu ošetření techniky a její zaparkování. Opět do radiostanice známá věta : na základně v pohotovosti - vypínám

zpráva o činnosti - pomoc Colloredo Mannsfeld

9.8.2015. Vzhledem dlouhodobému suchu ,jsme byly požádani fitmou. Colloredo Mannsfeld o dovezení vody a zavlažení lesní školky na Rotovně , kam bylo následně navezeno 14 kubíků vody.

Vrácení Pragy V3S do muzea

Po skončení oslav 115 let založení SDH Skomelno nastal čas na vrácení PRAGY V3S do expozice Zbirožského muzea, kde jenaše vozidlo dočasně vystaveno.