Historie

Schůze. výboru 2015

21.5.2015 jsme sesešli v naší klubovně . Na programu bylo dořešení dětského dne a dále se řešilo blížící se oslavy 115let sboru.Kde se probírali podrobnosti oslav

Stavění májky 2015

30.4.2015 Jsme pomáhali členům TJ Sokol stavět májku u místni sokolovny. Májka je nadherně zdobená . Zdobit pomáhaly i děti, které se do toho velmi rádi zapojily . Stavěni májky bylo náročné, ale podařilo se . Hlídala se až do rána a užílo se mnoho legrace. Májka se uhlídala !!!!

2015 zkouška techniky PS 12

10.5 . 2015 Jsme se sešli v 09:00 hod před hasičskou zbrojnicí , kde jsme naložili ps12 a odvezli k požární nádrži ,kde jsme ji mohly odzkoušet. Zde jsme zjistili jedno prasklé těsněnína sacím potrubí . Závada byla ihned odstraněna a mohlo se pokračovat ve cvičení. Strojníci si připomněli , jak zacházet s technikou. Po skončení jsme se přesunuli zpět k hasičské zbrojnici , kde byla naložena zpět do přepravního vozu, který jsme po zimě dovybavili a připravili na výjezdy k požárům

"RUŽA" a STK 2015

Dne 6.5.2015 jsme byli na STK v Hořovicích s naší "růženkou" tatra 148 CAS 32kde jsme dopadli úspěšně .

Zprava o činnosti-rally Hořovice 2015

Dne 25.4.2015 se naše jednotka zůčastnila Rally Hořovice, kde jsme zajišťovali bezpečnosta pruběhu závodu,který pořadá ASK-Hořovice. Posádky rally jezďili zodpovědně neboť nedošlo k žádné nehodě,proto naše jednotka nemusela zasahovat u žádné nehody.Věříme, že klub ASK -Hořovice pozve naší jednotku i v dalších ročnicích, je to dobrá zkušenost , určitě se nám to v budoucnu muže vyplatit

školeni JPO

Dne 22.4.2015 probehlo každoměsíčné školeni jednotky , dnes bylo na pořadu prvni pomoc při nehodě. Po skončení teorie si řidičidali kondiční jizdy a ostatní si vyzkoušeli zařízení : motorovou pilu, kalové čerpadlo,elektrocentralu, atd

2015 zpráva o činnosti-asistence relly zkoušky

11.4.2015 jsme v odpoledních hodinách byli požádáni klubem Záhrubský motosport na účasti dohledu zkoušky stroje mezi obcemi Mostiště - Hlohovice.

2015 zprava o činnosti-mytí koupaliště

11.4.2015 jsme byli požadáni, obci Vejvanov , o pomoc při čištění místniho koupaliště ,kde jsme mohli vyzkoušet naší techniku Tatru 148 cas 32 po zimním spánku.

Výcvik MPR.kácení nebezpečných stromu v obci

14. a 15. 3 2015 Po oba dny probihalo kaceni lip ve vesnici Skomelno, při této akci proběhlo prověřovací cvičení sboru na práci s motorovou pilou

Hasičský bal 2015

7.3.2015 se konal hasičský bál, k poslechu a tanci hrála skupina Diamant .